Welkom


Iedere periode brengt De Zandberg Academie een 'menu-kaart' uit met een aantal projecten of opdrachten, waarvoor leerlingen uit de groepen 4 tot en met 8 zich  mogen inschrijven. Bij de projecten werken we steeds specifiek vanuit één van de meervoudige intelligenties van Gardner (woordknap, beeldknap, natuurknap etc), zodat we inspelen op de verschillende talenten van de leerlingen.


Op deze site staat de nieuwste menu-kaart en meer informatie over de achtergrond, uitgangspunten en aanmeldingsprocedure.

Benieuwd wat 'Kader Primair' schrijft over De Zandberg Academie?

We willen onze leerlingen begeleiden bij het ontdekken, benutten en ontwikkelen van hun talenten

- speerpunt De Zandberg Academie - 

Meer weten? Stuur een mail naar michiel.santegoeds@inos.nl