Hoe werkt het precies?

Vier keer per schooljaar wordt er op deze site een menu-kaart geplaatst met de onderdelen voor De Zandberg Academie. Deze menu-kaart wordt ook in de klas besproken.

Aanmelden groep 4

Als groep4-leerling bekijk je samen met de meester of juf in de klas de website. Als jij en de meester/juf een onderdeel heel goed bij jou vinden passen èn jij wilt graag deelnemen, dan vul je samen met je juf of meester het inschrijfformulier in.   

 

Er kunnen maximaal 8 kinderen per klas en 2 per onderdeel deelnemen.

Aanmelden groep 5-8

Als je aan een onderdeel wilt deelnemen, lever je (op tijd) een  inschrijfformulier in bij je groepsleerkracht. Per periode kunnen er maximaal 6 leerlingen uit één klas deelnemen en per onderdeel geldt een maximum van 2 kinderen per klas.

Als meer dan 6 leerlingen zich aanmelden, beslist de groepsleerkracht welke kinderen kunnen deelnemen.Begeleiding

Bij alle onderdelen van de menu-kaart staat erbij wie het project begeleidt. Meestal zijn dit meesters of juffen, maar soms ook anderen (bijvoorbeeld ouders).


Met iedereen die aan hetzelfde project werkt, kom je 1x per week samen. Ook mag je tijdens de schoolweek zelfstandig doorwerken aan je project.

- Periode van ongeveer 6 weken

- Keuze uit verschillende projecten

- Deelname en begeleiding vanuit talent en interesse

Afsluiting

We sluiten iedere periode af met een tentoonstelling. Alle verschillende onderdelen presenteren hier hun eindresultaten.


De tentoonstellingen duren van 15.00 tot 16.00, zodat andere leerlingen èn familieleden een kijkje kunnen komen nemen. In 2018-2019 zijn de tentoonstellingen op de volgende momenten:


Periode 1: vrijdag 2 november

Periode 2: vrijdag 25 januari

Periode 3: vrijdag 5 april

Periode 4: vrijdag 28 juni

Enkele resultaten uit het onderdeel 'meestervervalser'

Meer weten? Stuur een mail naar michiel.santegoeds@inos.nl